Przejdź do danych tabeliPrzejdź do menuPrzejdź do wyszukiwaniaWykaz skrótówTable data
Potrzeby Młodzieży Szkolnej
 

Wzór ankiety 2 języcznej (język polski i angielski) składającej się z 27 pytań dotyczącej realizacji i zaspakajania potrzeb młodzieży szkolnej (w środowisku szkolnym)

Ankieta stara się odpowiedzieć na następujące problemy:

  • potrzeby młodzież w szkole,
  • realizacj potrzeb w środowisku szkolnym,
  • prawa i obowiązki młodzieży szkolnej,
  • charakterystyka środowiska szkolnego.

 
Kategoria PSYCHOLOGIA 


Zobacz Pakiet Trenerski Mateusza Grzesiaka
 
Słowa kluczowe Potrzeby, szkoła, młodzież,
Youth,college,needs
 
Ocena ankiety  


Pobierz wzór ankiety: Potrzeby Młodzieży Szkolnej