php Błąd pojawił się

Informacja techniczna
Typ błądu256
Opis błęduUnknown column 'category' in 'group statement'
URLwww.e-ankieta.org/lime_wzory_list.php?akcja=wzoryankiet
Pliku błędu/home/ht526/ankieta/include/dbconnection.my.mysqli.php
Linia błędu42
Zapytanie SQLselect count(`id`) as `numbers`, `kategoria` from `lime_wzory` group by `category`

More info